Металл өргөтгөлийн холбоос

  • Stainless Steel Metallic Bellows Corrugated Expansion Joints

    Зэвэрдэггүй ган металл хөөрөг Атираат тэлэлтийн үе

    Металл тэлэлтийн холбоосыг мөн металл Атираат компенсатор гэж нэрлэдэг бөгөөд энэ нь металл хөөрөг, төгсгөлийн хоолой, тулгуур, фланц, хоолой зэрэг хэрэгслүүдээс бүрддэг.Дулааны тэлэлт, хүйтэн агшилтаас үүссэн шугам хоолой, хоолой, савны хэмжээсийн өөрчлөлтийг шингээх, дамжуулах хоолой, хоолой, савны тэнхлэгийн, хөндлөн ба өнцгийн шилжилтийг нөхөхөд металл өргөтгөлийг ашиглаж болно.Үүнийг дуу чимээ, чичиргээг багасгахад ашиглаж болно.