Хүнсний зэрэглэлийн уян металл хоолой

  • Food Grade Flexible Metal Hose And Hose Assembles

    Хүнсний зэрэглэлийн уян металл хоолой ба хоолойг угсардаг

    Хүнсний металл хоолойн уян хатан контур нь янз бүрийн хөдөлгөөний хэв гажилт, мөчлөгийн ачааллыг шингээхэд хялбар болгодог.Ялангуяа дамжуулах хоолойн систем дэх их хэмжээний шилжилтийг нөхөж чаддаг бөгөөд энэ нь бусад хоолойноос илүү урт наслалт юм.Хүнсний уян хатан металл хоолой нь нарийн багажны утас, цахилгаан эрчим хүч, утас, хуванцар, резин болон бусад үйлдвэрүүдэд утас болон цахилгааны хамгаалалт болгон өргөн хэрэглэгддэг эдийн засгийн цогц ашиг тустай.